eBunchee

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ใช้งานง่าย สะดวก ปลอดภัย ประหยัด ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภท เช่น ซื้อมาขายไป บริการ หรือคอนโดมิเนียม ให้บริการโดยสำนักงานบัญชีคุณภาพผู้มีประสบการณ์บัญชีโดยตรง

 
  • 01_quality_office.png
  • 02_profile01.png

ความเชื่อและจุดมุ่งหมายของเรา

มีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ดี มีกระบวนการทำงานที่ถูกต้องและปิดบัญชีได้

เรามีความเชื่อว่านอกจากจะมีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ดีแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ การออกแบบผังบัญชีและการป้อนข้อมูลต่างๆในแต่ละวันจะต้องเข้าหมวดหมู่ที่ถูกต้อง หรือมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องนั่นเอง สิ่งนี้จะทำให้มีการสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายที่สะท้อนการดำเนินงานของธุรกิจตามความเป็นจริง และสุดท้ายก็สามารถปิดบัญชีและส่งรายงานที่เป็นทางการได้

บริการของเรา Our Services

ให้บริการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ให้งานถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย คุ้มค่า ราคาเริ่มต้นจาก 300 บาทต่อเดือน

วางระบบบัญชีให้มีการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์วางระบบบัญชีมาอย่างยาวนาน เราสามารถช่วยลูกค้าออกแบบระบบบัญชีที่ถูกต้องและลดปัญหาด้านการทำบัญชีต่างๆให้หมดสิ้นไป

รับทำบัญชีคุณภาพครบวงจรด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์

รับทำบัญชีคุณภาพครบวงจรด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee งานถูกต้อง รวดเร็ว คุ้มค่า ปลอดภัย ราคากันเอง

บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรครบวงจร

บริษัทมีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรไว้คอยให้บริการด้านภาษีอากรอย่างครบวงจร

บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป

eBunchee:Trading โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบผังบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไปโดยเฉพาะ ผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้ได้เลยหรือปรับแต่งให้ตรงกับธุรกิจอีกนิดหน่อยก็จะได้การทำงาน การลงบัญชีที่ถูกต้อง ดูรายได้รายจ่ายตามความเป็นจริงทันทีรวมทั้งรายงานต่างๆที่ไม่ต้องกังวลถึงความถูกต้องของข้อมูล

 

 

บัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจบริการ

eBunchee:Service เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจบริการโดยตรง สามารถใช้งานได้ทันทีหรือปรับแต่งให้ตรงกับธุรกิจอีกนิดหน่อย หมดกังวลเรื่องการใช้งาน

 

 

บัญชีออนไลน์สำหรับนิติบุคคล

eBunchee:niti เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ออกแบบผังบัญชีใช้งานสำหรับงานนิติบุคคล ช่วยให้การตรวจสอบข้อมูลรายได้รายจ่ายเป็นไปด้วยความโปร่งใส ติดตามได้ ดูรายงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารนิติฯได้ตลอดเวลา