คุณสมบัติของโปรแกรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานของคุณ