ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา

เพราะเราเป็นบริษัทสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์มากว่า 25 ปี และเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ISO) อีกทั้งได้นำระบบบัญชีออนไลน์ที่มีความสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมาเป็นเครื่องมือ จึงสามารถการันตีความสำเร็จของระบบงานบัญชีที่เราจะดูแลให้ได้เป็นอย่างดี

มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีที่พร้อมให้คำแนะนำโดยเฉพาะ

มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการและการใช้งานโดยเฉพาะ มีประสบการณ์ทำงานแบบมืออาชีพ ประหยัด รวดเร็ว และมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

การออกแบบระบบการทำบัญชีที่ตอบโจทย์ของแต่ละชนิดธุรกิจ

มีการวางระบบการทำบัญชีอย่างรัดกุมและให้ตรงกับชนิดของธุรกิจนั้นๆ เช่นธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจด้านโรงเรียนเอกชน ธุรกิจด้านนิติบุคคล หรือธุรกิจร้านทอง เป็นต้น ภายใต้การควบคุมจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานการบัญชี

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ใช้งานง่าย สะดวก มีประสิทธิภาพ

ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ eBunchee ที่ใช้งานง่าย สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ปลอดภัย สามารถดูรายงานผลการดำเนินการได้ตลอดเวลา ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน

ผังบัญชีที่ถูกออกแบบมาเฉพาะทางของธุรกิจแต่ละชนิดโดยเฉพาะ

เป็นการออกแบบที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลงโปรแกรมอะไรอีกมากมาย เป็นการเพิ่มความสะดวกและลดความกังวลในการจัดหมวดหมู่บัญชี ทำให้การดูงบประมาณรายได้-รายจ่ายง่ายขึ้น การส่งงบประมาณหรือคำนวณภาษีทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ